Otobiografi

Otobiografi2021-11-26T16:57:15+07:00

Otobiografi

“Sebagai manusia merdeka, A.A. Navis tidak dapat dipaksa. Ia akan melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu secara sukarela, tergantung pada akal sehatnya dan hati nuraninya”.

(Chairul Harun, budayawan dan wartawan senior)